Công văn về việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 22/06/2005

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quyền lợi của công dân trong việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, ngày 20 tháng 6 năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1465/TP-HT hướng dẫn về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài và việc ghi chú bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về cải cách Tư pháp 18/06/2005

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu, tại cuộc gặp gỡ với giới báo chí sáng 17/6 cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về cải cách Tư pháp từ nay đến năm 2020.Theo đó, trọng tâm là cải cách hệ thống toà án. Thay vì tổ chức toà án theo cấp hành chính hiện nay thì tới đây sẽ lập các toà theo thẩm quyền xét xử...

Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương 13/05/2005

Ngày 05 tháng 05 năm 2005, Liên bộ Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương.

Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp 27/04/2005

Ngày 14 tháng 4 năm 2005, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 220/2005/QĐ-BTP về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tư pháp.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 08/04/2005

Năm 2004, công tác cải cách hành chính tiếp tục là khâu trọng tâm và ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác này, ngày 05 tháng 04 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Khi Bộ trưởng trực tiếp về Cơ sở 04/04/2005

Công tác tư pháp ở nhiều xã của tỉnh Nam Định bị phân tách làm 2 (tư pháp riêng, hộ tịch riêng), khó khăn cho chính những người thực thi nhiệm vụ và cũng gây không ít phiền hà cho người dân. Bởi nếu phát sinh sự kiện pháp lý về vấn đề tư pháp hộ tịch thì người dân phải mất nhiều thời gian để liên hệ, có khi tìm được cán bộ hộ tịch thì lại mất cán bộ tư pháp. Vấn đề này gỡ ra sao? Đó là thông tin phản ánh tới người đứng đầu ngành tư pháp.

Công văn chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 01/04/2005

Để thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/3/2005, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đã ký ban hành Công văn số 746/TP-HT để chỉ đạo các Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. 24/03/2005

Ngày 16/03/2005, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 1294/VPCP-CCHC gửi ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Thông báo nêu rõ: các dự án, đề án (kèm theo dưới đây) cần giao Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ xem xét, có ý kiến để đảm bảo định hướng cải cách hành chính. Khi tiếp nhận xử lý các dự án, đề án này, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi xin ý kiến phối hợp của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.