Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ thị: Giảm triệt để giấy tờ hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 25/03/2006

Rà soát các thủ tục hành chính, quy định rõ ràng, cụ thể và công khai hoá những giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, kiên quyết loại bỏ các loại giấy tờ bất hợp lý, không thật cần thiết, nghiêm cấm các cơ quan, công chức tự đặt ra những loại giấy tờ trái quy định. Thủ tướng đã nhấn mạnh như vậy trong a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/&file=CT10_2006.doc"Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg/a, thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ trong cải cách hành chính, chống quan liêu, lãng phí và hướng đến một nền hành chính điện tử.

Chỉ đạo sát sao, tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác cải cách tư pháp 20/03/2006

Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp (CTTP) trong thời gian tới và triển khai Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã được Đảng ủy CATW tổ chức ngày 17/3 tại Hà Nội.

Để Tư pháp thực sự là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa 07/03/2006

Cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có một số nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước và pháp luật, trong đó nhấn mạnh đến nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp như Nghị quyết TW 8 (Khoá VII); Nghị quyết TW3, Nghị quyết TW7 (Khoá VIII); Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và đặc biệt là Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 2 - 1-2002 của Bộ Chính trị: Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2006 06/03/2006

Ngày 2-3-2006, Chính phủ ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/&file=266693.doc"  Nghị quyết số 03/2006/NQ -CP /a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2006 do Thủ tướng Phan Văn Khải ký. Nội dung nêu rõ: Trong hai ngày 27 và 28-2-2006, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2, bàn và quyết nghị các vấn đề sau đây:

Cần chú trọng phát triển cán bộ tư pháp là đồng bào dân tộc 06/03/2006

Chiều ngày 19/2/2006, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bô tư pháp Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và lãnh đạo các vụ thuộc Bộ Tư pháp đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo, toàn thể cán bộ công chức Sở Tư pháp tỉnh Đắc Nông.

Tập trung đưa pháp luật đến với đồng bào Tây Nguyên 06/03/2006

Ngày 20/2/2006, đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cùng lãnh đạo một số vụ của Bộ Tư pháp đã làm  việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh Đắk Nông, Đăk Lăk tìm hiểu tình hình thực hiện Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp cũng như các hoạt động khác của ngành tư pháp địa phương trong thời gian qua.

Quan tâm hơn nữa đối với cán bộ tư pháp cơ sở 06/03/2006

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, trong 2 ngày 21 và 22/2/2006, Uỷ viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Gia Lai và Kon Tum về việc thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2020 cùng các hoạt động khác của ngành tư pháp trong thời gian qua. Qua các cuộc làm việc, Bộ trưởng Uông Chu Lưu rất băn khoăn, trăn trở về những bất cập trong công tác cán bộ công tác tư pháp cấp huyện, xã. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo hai tỉnh này quan tâm hơn nữa đối với cán bộ làm công tác tư pháp cơ sở

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2006 14/02/2006

Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2006 - 2010. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2006, đưa công tác tư pháp tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ đáp ứng những yêu cầu phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2006,