Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 11/8 đến 17/8/2014

11/08/2014
 

Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Nghị định quy định chi tiết Luật hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng (sửa đổi); Nghị định về kinh doanh Casino; Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý hình sự hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ngà voi, sừng tê giác; Thông tư hướng dẫn bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 53/2013/-CP của Chính phủ ngày 18/05/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.