Thông cáo báo chí về Báo cáo thi hành Luật Thủ đô 11/10/2019

Ngày 10/10/2019, một số cơ quan báo chí đã đưa tin về Báo cáo số 296/BC-CP ngày 19/7/2019 của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô, trong đó có nội dung về một số số liệu liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp xin thông tin như sau:

Thông báo về kết quả kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 24/12/2018

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng, và Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018”, ngày 22/12/2018, Bộ Tư pháp đã hoàn thành kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018.

Thông cáo báo chí về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 24/12/2018

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng, ngày 07/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018” (kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-BTP).

Thông cáo báo chí về Lễ khai lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa I 17/10/2017

Lễ Khai giảng Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế Khóa I/2017 được tổ chức vào 8h30 sáng ngày 15/10/2017 tại Trụ sở chính của Học viện Tư pháp, số 9, Trần Vĩ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ,Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ luật sư Thương mại quốc tế Việt Nam,Câu lạc bộ luật sư trẻ thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ,…), Khoa Pháp luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài,Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc Học viện tư pháp, các giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình và các học viên của Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế Khóa I/2017.