Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 9/12 đến 15/12/2013

09/12/2013
 

 1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp chống khủng bố; Nghị định quy định chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ; Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia lý lịch tư pháp.

2. Tiếp ông Christophe Bernasconi, Tổng thư ký Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

3. Hội thảo hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về hệ thống chế tài, tập trung giảm tội phạm áp dụng hình phạt tử hình