Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Kiểm tra VBQPPL (05/8/2003-05/8/2023)

16/08/2023
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Kiểm tra VBQPPL (05/8/2003-05/8/2023)
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động đã và đang công tác tại Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (05/8/2003-05/8/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (05/8/2003 - 05/8/2023), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động đã và đang công tác tại Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến!
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, các thế hệ công chức Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL. Qua đó góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật; phát huy hiệu lực, hiệu quả của pháp luật đối với đời sống xã hội; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước. Với những kết quả nổi bật đã đạt được, tập thể Cục vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục.
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của tập thể Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, chúc mừng những thành tựu mà các đồng chí đã đạt được.
Định hướng, yêu cầu của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đã và đang đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, thách thức đối với công tác của Bộ, ngành Tư pháp nói chung và công tác của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nói riêng trong thời gian tới.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới toàn thể công chức, người lao động Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, xứng đáng với niềm mong đợi của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp và toàn thể nhân dân.
Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 
  Thân ái,
 
 
Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp