Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

18/11/2022
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Cao đẳng Luật lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Giai đoạn vừa qua nhất là những năm gần đây, các thầy giáo, cô giáo đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chỉ tiêu về tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng với nhiều kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp. Các Trường và Học viện tiếp tục phát huy tính tự chủ, đổi mới quản trị và chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật, ngày càng khẳng định được uy tín, thương hiệu của các cơ sở đào tạo.
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ đã đạt được.
Các đồng chí thân mến!
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về đẩy mạnh chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Do đó, tôi đề nghị các cơ sở đào tạo cần tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, giáo dục và đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhất là cần có những giải pháp, cơ chế đột phá thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể "Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật" và Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.
Tôi tin tưởng và mong muốn các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động của các Trường và Học viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, cùng với ngọn lửa nhiệt huyết và trí tuệ tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 Kính chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Thân ái,


Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

File đính kèm