Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2022)

26/08/2022
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2022)
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2022).
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tôi chân thành gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến,
Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cùng các cơ quan, ban, ngành tham mưu giúp các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả, thực chất những định hướng chính sách lớn, then chốt trong cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, tập trung xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lĩnh vực khác phát triển, đảm bảo sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương, góp phần thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Tôi biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức cùng các Đồng chí.
Các đồng chí thân mến,
Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đặt Bộ, ngành Tư pháp trước những thời cơ, thách thức mới, với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao.
Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh, chuyên môn, trí tuệ của mình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Kính chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công./
Thân ái,


Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 


File đính kèm