Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2023)

18/07/2023
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2023)
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan trực thuộc Chính phủ (1993-2023).
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan trực thuộc Chính phủ (1993-2023), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo,  công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất!
Các đồng chí thân mến!
Trong suốt chặng đường vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm phối hợp của các Bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, Hệ thống Thi hành án dân sự đã đạt được những thành tích quan trọng, ngày càng hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò của công tác thi hành án dân sự trong đời sống kinh tế - xã hội, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của các đồng chí, đồng thời xin chia sẻ về những khó khăn, thách thức đang đặt ra với toàn Hệ thống Thi hành án dân sự.
Năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân đề ra ngày càng cao, Hệ thống Thi hành án dân sự cần tiếp tục chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức; tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương xây dựng Hệ thống Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh.
Tự hào tiếp nối truyền thống 77 năm lịch sử vẻ vang và 30 năm vừa qua, tôi tin tưởng sâu sắc rằng với bản lĩnh chuyên môn, trí tuệ của mình, công chức, viên chức và người lao động toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, đoàn kết đồng lòng, chủ động đổi mới, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến cơ bản về mọi mặt trong tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Chúc các Đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.
 
  Thân ái,
 
 
Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp