Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi Tạp chí Dân chủ và Pháp luật nhân dịp 45 năm Ngày thành lập

20/12/2022
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi Tạp chí Dân chủ và Pháp luật nhân dịp 45 năm Ngày thành lập
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi viên chức, người lao động Tạp chí Dân chủ và Pháp luật nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (20/12/1977-20/12/2022)
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (20/12/1977 - 20/12/2022), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tôi chân thành gửi tới các đồng chí viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Tạp chí Dân chủ và Pháp luật qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến!
Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, các thế hệ viên chức, người lao động của Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa - nay là Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Tạp chí Dân chủ và Phát luật trở thành một tạp chí chuyên ngành uy tín trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã đạt được trong 45 năm qua.
Các đồng chí thân mến!
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng liên quan đến Bộ, Ngành Tư pháp, trong đó có yêu cầu về tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị Tạp chí Dân chủ và Pháp luật coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, mỗi viên chức, người lao động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm để tiếp tục xứng đáng là tạp chí chuyên ngành uy tín trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.  
Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.
Thân ái,
 
Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp


 

File đính kèm