Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 01/2017

06/01/2017
Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 01/2017
Chiều 04/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 để kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; cho ý kiến vào dự thảo Đề án kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Kim Tinh chủ trì phiên họp.
Trình bày dự thảo Báo cáo Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp năm 2016, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh cho biết: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả với Ban cán sự Đảng Bộ và sự tích cực, chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy, công tác Đảng của Đảng bộ Bộ Tư pháp trong năm qua có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tập trung chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của Bộ, Ngành; các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội hoạch định nhiều chính sách, pháp luật quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, đi vào nền nếp, có chiều sâu...
Góp ý dự thảo báo cáo, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đều đánh giá cao những thành tích trong hoạt động của Ban Thường vụ trong năm qua, trong đó có việc đổi mới lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Thường vụ trong năm 2017, các ý kiến cho rằng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao vai trò tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Đảng - Đoàn thể; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới lề lối làm việc...
Sau khi tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và cầu thị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành tự kiểm điểm đánh giá và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí.
Cũng tại phiên họp, Ban Thường vụ đã cho ý kiến nhất trí với dự thảo Đề án nhân sự kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020; xem xét, biểu quyết nhất trí kết nạp 12 quần chúng ưu tú vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đảng viên dự bị của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
P.V