Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương khu vực phía Bắc

06/01/2017
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương khu vực phía Bắc
Để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 01/2017, ngày 04/01/2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương khu vực phía Bắc với sự tham dự của gần 200 Báo cáo viên Trung ương, đại diện Lãnh đạo, các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo, Phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Phòng tuyên truyền, Hiệu trưởng các trường chính trị các tỉnh, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc, Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Chính trị, Tổng Cục Chính trị Bộ Công an.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu: i) Tổng quan về cơ cấu dân số Việt Nam, cơ hội vượt bẫy thu nhập trung bình và những vấn đề đặt ra đối với chính sách dân số của Việt Nam trong thời gian tới ; ii) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nước ta năm 2016 (trọng tâm là vấn đề an ninh nội bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tình trạng tham nhũng, lãng phí, lộ lọt bí mật nhà nước, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội); dự báo tình hình và nhiệm vụ đặt ra năm 2017; iii) Tình hình các nước lớn (Mỹ, Trung Quốc, Nga…); quan hệ giữa các nước lớn (Mỹ-Nga-Trung Quốc-Ấn Độ-Nhật Bản) và quan hệ giữa các nước lớn với Việt Nam thời gian qua; dự báo tình hình và các mối quan hệ trong thời gian tới.
Hội nghị cũng thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; nghe đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về kết quả thăm dò dư luận xã hội tháng 12/2016, cả đánh giá về thành thành tựu, hạn chế yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo Đảng ủy các cấp căn cứ vào chương trình, nhiệm vụ công tác, có trách nhiệm tham mưu, giúp Đảng ủy cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp các thông tin và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai và tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thông tin về tình hình công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, về các chính sách an sinh xã hội và tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu để nhân dân hồ hởi, vui tươi đón Tết.
Xuân Đức