Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Công đoàn viên

06/01/2017
Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Công đoàn viên
Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 5, Khóa II (mở rộng); tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.
Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2016, bà Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết: Trong điều kiện chung của đất nước còn nhiều khó khăn, nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng với những nỗ lực, quyết tâm của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc, sự tâm huyết, chủ động, tìm tòi, sáng tạo đổi mới của các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách, năm 2016 hoạt động công đoàn Bộ đã có sự chuyển biến tích cực, khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Công đoàn Bộ đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, có phân công, phân nhiệm cho các Ban Công đoàn một cách cụ thể, rõ ràng. Tổ chức phát động phong trào thi đua và vận động công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Tư pháp được giao với 10 sự kiện nổi bật đã được công bố năm 2016. Đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong mọi hoạt động của cơ quan, động viên cán bộ đoàn viên thi đua lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao…
Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như thành tích của Công đoàn Bộ Tư pháp trong tất cả các mặt công tác, bà Phạm Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh: tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ, của từng đoàn viên Công đoàn đã góp phần quan trọng vào kết quả này. Thay mặt Công đoàn Viên chức Việt Nam, bà Hạnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành công của Công đoàn Bộ Tư pháp trong năm 2016; đồng thời trao tặng Cờ thi đua của  Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Bộ vì những thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.
Đồng tình với những nhận định của Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp nhấn mạnh trong năm 2017, Công đoàn Bộ cần khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn cần nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng bộ và Công đoàn cấp trên; chú ý giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn; chú trọng phát động các phong trào và cố gắng thực hiện tốt. Đặc biệt, cần tích cực hơn nữa trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Công đoàn viên, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn.
P.V