CB NXBTP: kết nạp đảng viên mới, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016

20/12/2016
CB NXBTP: kết nạp đảng viên mới, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 và Hướng dẫn số 161-HD/ĐU ngày 25/11/2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, ngày 15/12/2016, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đồng thời tiến hành kiểm điểm tập, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 với sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Đảng ủy Bộ Tư pháp, thay mặt Chi ủy, đồng chí Vũ Hoài Nam - Phó bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định số 179-QĐ/ĐU ngày 07/12/2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam đối với bà Lê Thu Hồng - Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán Nhà xuất bản Tư pháp sau một thời gian được hướng dẫn, giúp đỡ của Chi ủy, Chi bộ và hoàn tất các thủ tục theo quy định của Điều lệ đảng.
Sau phần nghi thức kết nạp đảng viên mới, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016. Thực hiện quy trình theo hướng dẫn, Chi bộ đã nghe đồng chí Phó bí thư báo cáo kiểm điểm công tác năm của Chi ủy và tiến hành góp ý vào các báo cáo tổng kết năm 2016 của Chi bộ. Qua báo cáo cho thấy, năm 2016 Chi ủy, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đã đề ra cũng như các nhiệm vụ được cấp trên giao. Nhiều mặt công tác đã đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2016 Chi bộ đã có nhiều thành tựu nổi bật.
Chi bộ cũng đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với toàn bộ đảng viên thuộc Chi bộ. Tại buổi kiểm điểm, trên cơ sở tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành, các đảng viên trong Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tự kiểm điểm, đánh giá, phân loại cá nhân; Chi bộ góp ý, nhìn nhận, ghi nhận những ưu điểm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị phương hướng khắc phục đối với từng đảng viên. Kết quả kiểm điểm cho thấy cơ bản các đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân hết mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đều đạt mức “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm 2016.
Buổi kiểm điểm thực sự đã trở thành một buổi sinh hoạt chính trị bổ ích đối với toàn Chi bộ. Thông qua kiểm điểm, Chi ủy, Chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên đã nhìn nhận lại để thấy được những ưu, khuyết điểm của mình trong năm qua, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và tiếp tục quán triệt, khắc phục, đề ra những giải pháp mới để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong năm 2017 và các năm tiếp theo của Chi ủy, Chi bộ; các đảng viên tiếp tục hoàn thiện bản thân, khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực đóng góp công sức hơn nữa vì sự phát triển của Chi bộ nói riêng và Nhà xuất bản Tư pháp nói chung.
Trên cơ sở tiêu chí đánh giá tại Hướng dẫn số 161-HD/ĐU, các đảng viên trong Chi bộ đã đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng; bỏ phiếu đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên Chi bộ năm 2016. Kết quả như sau:
- Đối với tập thể Chi bộ: 100% đảng viên trong Chi bộ đánh giá Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đủ điều kiện, tiêu chuẩn “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” năm 2016.
- Đối với đảng viên thuộc Chi bộ:
+ 03/23 đảng viên được đánh giá “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2016.
+ 20/23 đảng viên được đánh giá “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2016.
Kết thúc ngày làm việc, thay mặt Chi ủy, đồng chí Vũ Hoài Nam - Phó bí thư Chi bộ đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của từng đảng viên nói riêng cũng như của tất cả công chức, viên chức, người lao động trong Nhà xuất bản Tư pháp và đề nghị trong thời gian tới, các đảng viên trong Chi bộ phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Chi bộ và cấp ủy Đảng cấp trên giao phó./.
Tin Chi bộ NXBTP