Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ công đoàn viên

15/12/2016
Vừa qua, các Tổ Công đoàn Khối Nội dung, Tổ Công đoàn Khối Hành chính Tổ Công đoàn Cơ quan đại diện phía Nam của Báo Pháp luật Việt Nam đã họp tổng kết công tác năm 2016, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong công tác công đoàn năm 2016. Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Vũ Hoàng Diệp đã dự và chỉ đạo cuộc họp của Tổ Công đoàn Khối Nội dung.
Qua các báo cáo cho thấy, các Tổ Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tham gia các phong trào thi đua của cơ quan; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các Tổ Công đoàn cũng phát huy vai trò, chức năng của mình trong giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động… Tuy nhiên, một số đoàn viên công đoàn chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn; chưa có nhiều đổi mới trong công tác công đoàn… Để khắc phục những hạn chế này, các Tổ Công đoàn đề ra phương hướng của năm 2017 như thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, phản biện chính sách lao động, công đoàn và quản lý lao động của Ban Biên tập; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên…
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp của Tổ Công đoàn Khối Nội dung, Phó Tổng Biên tập Vũ Hoàng Diệp hoan nghênh những đổi mới bước đầu trong hoạt động của Tổ và mong muốn Tổ tiếp tục duy trì, phát triển. Nhấn mạnh tầm quan trọng, chức năng của tổ chức công đoàn, Phó Tổng Biên tập đề nghị phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng để mỗi công đoàn viên luôn xem “cơ quan là gia đình thứ hai của mình” và cùng với đó là chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động để anh em đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Phó Tổng Biên tập cũng yêu cầu các Tổ Công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn Bộ phát động và cho biết Đảng ủy, Ban Biên tập sẽ xem xét, kiện toàn tổ chức, nhân sự các Tổ Công đoàn nhằm đảm bảo hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực.
H.Thư