Trao giấy phép cho đại diện của hai tổ chức con nuôi nước ngoài của Hoa Kỳ

Sáng ngày 16/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức trao Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam cho đại diện của hai Tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ là Dillon International và Holt International Children’s Services. Đây là hai tổ chức đã được lựa chọn để tiến hành Chương trình con nuôi nước ngoài đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt bao gồm: trẻ em bị bệnh, bị khuyết tật, dị tật, trẻ em từ năm tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột (gọi tắt là Chương trình con nuôi đặc biệt). Bà Claire Pierangelo, Charge D’Affaires, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Con nuôi đã tham dự buổi trao giấy phép.