Thông báo về địa điểm, đầu mối liên hệ phục vụ lớp tập huấn trực tuyến phần mềm quốc tịch ( Đã hết hạn 01/12/2016 )

Thực hiện công văn số 670/CNTT-HTTT&CSDL ngày 15/11/2016 của Cục Công nghệ thông tin về việc Tập huấn triển khai các Phân hệ phần mềm liên quan trong lĩnh vực quốc tịch tại các Sở Tư pháp trên toàn quốc, Cục Công nghệ thông tin trân trọng thông báo tới các Sở Tư pháp thông tin chính thức về thời gian, địa chỉ tổ chức và thông tin về đầu mối liên hệ tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến phục vụ buổi tập huấn, cụ thể: