Thư viện thông báo Danh mục sách mới Quý I/2018 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế ( 31/05/2018 )

Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2018, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý I/2018 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong cơ quan Bộ.

Công văn hướng dẫn quản lý và sử dụng thẻ công chức, viên chức ( 30/06/2018 )

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các quy định có liên quan của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đã tổ chức việc in mới và cấp phát thẻ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. Việc sử dụng thẻ mới được bắt đầu kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018. Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định về việc quản lý, sử dụng thẻ công chức, viên chức, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thông báo về việc đăng ký thuê nhà ở ký túc xá tại Học viện Tư pháp ( Đã hết hạn 16/05/2018 )

Ngày 15/3/2018 Công đoàn Bộ Tư pháp đã có Công văn số 38/CV-CĐBTP về việc lập danh sách đăng ký thuê phòng ở tại ký túc xá Học viện Tư pháp, đến nay, Công đoàn Bộ mới nhận được đăng ký của 03 công chức thuộc 02 đơn vị (Cục QLXLVPHC và TDTHPL và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật). Để tạo điều kiện về nhà ở cho công chức, viên chức, người lao động trẻ đơn thân đang gặp khó khăn, Công đoàn Bộ Tư pháp thông báo tới các Công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn và công chức, viên chức về việc thuê phòng ở tại ký túc xá Học viện Tư pháp như sau:

Thông báo tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ V ( Đã hết hạn 20/04/2018 )

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ V trên phạm vi toàn quốc, ngày 13 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1242/KH-BTP về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ V tại Bộ Tư pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát triển văn hóa đọc trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp.

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tư pháp ( Đã hết hạn 25/04/2018 )

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Thông báo học bổng thạc sỹ và tiến sỹ tại Trung Quốc ( Đã hết hạn 08/05/2018 )

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chương trình học bổng đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ tại Trung Quốc, cụ thể như sau:

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2018 ( Đã hết hạn 11/04/2018 )

Căn cứ Công văn số 3700-CV/BTCTW ngày 18/9/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2018 - 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị năm 2018, cụ thể như sau:

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2018 ( Đã hết hạn 11/04/2018 )

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2018, cụ thể như sau:

Thông báo về tuyển dụng công chức năm 2018 ( Đã hết hạn 05/05/2018 )

Căn cứ Kế hoạch số 1049/KH-BTP ngày 30/3/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018, Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018, cụ thể như sau: