Ca khúc ngành Tư pháp và ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

STT Tên bài hát Nghe Tải về
1 Tư pháp Việt Nam vâng lời Bác dạy Tải
2 Tư pháp Việt Nam - Vinh quang một chặng đường Tải
3 Về lại Minh Thanh nhớ lời Bác dạy Tải
4 Hành khúc Tư pháp Việt Nam Tải
5 Bài ca Tư pháp Việt Nam Tải