Khởi động việc xây dựng Khung theo dõi tình hình THPL và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi tình hình THPL

(08/06/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn

(06/06/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

Tài liệu xin ý kiến dự thảo Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai

(03/06/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

Ban hành Kế hoạch theo dõi TH THPL trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng bị thiên tai

(01/06/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(30/05/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng

(27/05/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(20/05/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình THPL trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(16/05/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

TỌA ĐÀM VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THEO DÕI THPL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(06/05/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình THPL

(06/05/2016)

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.