Họp mặt nhân dịp 5 năm thành lập Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

(06/11/2013)

Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2013, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) đã tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập. Tham dự buổi họp mặt, ngoài toàn thể các cán bộ, công chức của Vụ còn có Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Thứ trưởng Lê Thành Long.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(01/01/0001)

Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2013, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) đã tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập. Tham dự buổi họp mặt, ngoài toàn thể các cán bộ, công chức của Vụ còn có Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Thứ trưởng Lê Thành Long.