Văn bản hướng dẫn

Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
349/QLXLVPHC&TDTHPL-THPL 16/07/2015 Công văn Cục QLXLVPHC&TDTHPL V/v thông báo Danh sách cán bộ được giao làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL tại các đơn vị thuộc Bộ
1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 07/05/2015 Công văn Bộ Tư pháp V/v sử  dụng hệ dữ liệu văn bản QPPL phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong   lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
485/QĐ-BTP 17/03/2015 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015
227/QĐ-BTP 30/01/2015 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
632 /QĐ-BTP 22/03/2013 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013
2252 /BTP-VĐCXDPL 22/03/2013 Công văn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp V/v: thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013.
213/QĐ-BTP 07/02/2012 Quyết định Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.