26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy

(26/08/2016)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

Nguyên GĐ Sở Y tế tuyển dụng gần 4.000 người trái quy định

(12/08/2016)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

“"Ăn đủ" vì giấy phép !

(16/05/2016)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

Bí ẩn vụ cấp phép cho trùm lừa đảo làm lãnh đạo công ty đa cấp

(26/04/2016)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

Vụ ruốc nhuộm phẩm màu: "Không thể kết luận lơ lửng như vậy!"

(13/04/2016)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

Người dân lại phản ánh trong chai Number One có ruồi

(09/02/2015)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

57.000 thẻ bảo hiểm y tế tại Đăk Lăk có chung ngày sinh

(26/01/2015)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

Nỗi lo “chất lạ”

(22/09/2014)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội: "Các ông ấy cấm khắp nơi"

(10/09/2014)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.

Trái lê để 5 tháng không hư!

(10/09/2014)

Ngày 25/8/2016, báo Tiền phong có bài: “26 tỉ trong tài khoản VPBank biến mất: Khách hàng tố ngân hàng đùn đẩy”. Theo bài báo, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.