Nguyên GĐ Sở Y tế tuyển dụng gần 4.000 người trái quy định

12/08/2016

Ngày 09/8/2016, Báo điện tử Việt Nam net đăng bài: “Nguyên GĐ Sở Y tế tuyển dụng gần 4.000 người trái quy định”. Theo bài báo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận nguyên GĐ Sở Y tế Hoàng Sỹ Bình tự ý tuyển dụng 3.721 cán bộ trái quy định giai đoạn 2011-2015. Trước đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành kết luận, chỉ ra hàng loạt các sai phạm của nguyên GĐ Sở Y tế Hoàng Sỹ Bình với các văn bản tuyển dụng cán bộ trái quy định.

 
Sự việc chỉ vỡ lở khi một số cán bộ được tuyển dụng vào làm việc trước khi ông Bình về chờ nghỉ chế độ, đến nay đã nhiều tháng trôi qua bị chậm nhận lương, phụ cấp; một số trường hợp bị “cò” xin việc lấy tiền nhưng không có việc làm nên đã bức xúc…
Thời gian ông Bình làm GĐ Sở Y tế (từ năm 2009 đến 2015), đã ban hành hàng loạt các Quyết định như Quyết định số 697/QĐ-SYT ngày 26/11/2009 về tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và HĐLĐ y tế xã, phường thị trấn; công văn số 1559/SYT-TCCB ngày 27/10/2010 về chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, trong đó có nội dung bắt buộc yêu cầu về bằng cấp đối với việc bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các khoa, phòng không đúng với quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa; Quyết định 987/QĐ-SYT sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 697 ngày 3/1/2011. Tuy nhiên, khi đối chiếu những quyết định, văn bản này với Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế; Quyết định 3766/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 2/3/2007 và Quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa  thì những quyết định, văn bản của ông giám đốc Sở Y tế đã ban hành là trái với quy định, trái thẩm quyền.
Căn cứ vào các văn bản tự ban hành, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011-2015, toàn ngành Y tế đã được GĐ sở đồng ý tuyển dụng 3.721 người (hợp đồng không xác định thời hạn 1.291 người, hợp đồng xác định thời hạn 1.640 người). Tất cả các lao động được tuyển dụng này đều không trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Ngoài việc tuyển dụng 3.721 người không được phép của Chủ tịch tỉnh, ông Bình còn bổ nhiệm, luân chuyển trái quy định nhiều lãnh đạo cấp phòng không nằm trong quy hoạch, không làm quy trình bổ nhiệm, gây bức xúc cho đội ngũ cán bộ y tế. Không chỉ có vậy, Sở Y tế còn bổ nhiệm 4 trường hợp là viên chức các đơn vị sự nghiệp về văn phòng Sở giữ các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn, không làm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm không trong quy hoạch bà Bùi Thị Thư, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Tiến Định.
Bổ nhiệm, thuyên chuyển 6 công chức, viên chức là ông Trần Huy Quang, Lê Văn Khiết, La Xuân Long, Lê Đình Tiệp, Lê Hồng Sơn, Lương Mỹ Linh sau ngày 27/7/2015 khi đã có Văn bản số 7369/UBND-THKH của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, HĐLĐ và bổ nhiệm các chức danh Phó Trưởng phòng.
TD