Quản lý bia vỉa hè: Đừng đặt ra luật rồi... bỏ đấy!

(10/09/2014)

Theo Dân trí ngày 10/9/2004: Bên cạnh tranh luận nảy lửa về cấm bán bia trên vỉa hè, bán bia cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi... thì các doanh nghiệp còn "kêu trời" với quy định dán tem, dự kiến sẽ "ngốn" hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Cục Nghệ thuật biểu diễn bị đề nghị rút lệnh "cấm" Diễm Hương

(01/04/2014)

Theo Dân trí ngày 10/9/2004: Bên cạnh tranh luận nảy lửa về cấm bán bia trên vỉa hè, bán bia cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi... thì các doanh nghiệp còn "kêu trời" với quy định dán tem, dự kiến sẽ "ngốn" hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Hàng vạn công trình sai phép sẽ được phạt để tổn tại

(01/04/2014)

Theo Dân trí ngày 10/9/2004: Bên cạnh tranh luận nảy lửa về cấm bán bia trên vỉa hè, bán bia cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi... thì các doanh nghiệp còn "kêu trời" với quy định dán tem, dự kiến sẽ "ngốn" hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Hàng triệu kiều bào có nguy cơ mất quốc tịch

(01/04/2014)

Theo Dân trí ngày 10/9/2004: Bên cạnh tranh luận nảy lửa về cấm bán bia trên vỉa hè, bán bia cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi... thì các doanh nghiệp còn "kêu trời" với quy định dán tem, dự kiến sẽ "ngốn" hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Khoảng trống từ chuyện sinh con với chồng đã mất

(16/01/2014)

Theo Dân trí ngày 10/9/2004: Bên cạnh tranh luận nảy lửa về cấm bán bia trên vỉa hè, bán bia cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi... thì các doanh nghiệp còn "kêu trời" với quy định dán tem, dự kiến sẽ "ngốn" hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Sẽ xét xử lưu động bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non

(16/01/2014)

Theo Dân trí ngày 10/9/2004: Bên cạnh tranh luận nảy lửa về cấm bán bia trên vỉa hè, bán bia cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi... thì các doanh nghiệp còn "kêu trời" với quy định dán tem, dự kiến sẽ "ngốn" hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.