Các đơn vị cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc

13/05/2020
Các đơn vị cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư mở rộng vào chiều 12/5.
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã chủ động triển khai Quyết định số 2379/QĐ-BTP ngày 16/9/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó, có 14 Sở Tư pháp và 6 Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Kế hoạch của đơn vị để tổ chức thực hiện. 
Đối với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Văn phòng Bộ đang tổ chức, triển khai có hiệu quả kế hoạch truyền thông về vai trò, vị trí của công tác tư pháp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Văn phòng Bộ cũng đã xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Cùng với đó, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) và Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng, mở chuyên trang “75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Báo PLVN điện tử để kịp thời đăng tải các tin, bài, hình ảnh về truyền thống Ngành Tư pháp; phong trào thi đua, gương sáng tư pháp tại các cụm thi đua; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống của Ngành và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V...
Ở địa phương, các Sở Tư pháp, Cục THADS đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến từng công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển Ngành Tư pháp; tăng cường truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, Cổng thông tin điện tử của đơn vị và Bản tin tư pháp của Sở Tư pháp về các sự kiện nổi bật của công tác tư pháp địa phương từ đầu năm đến nay. Một số đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan báo chí địa phương mở chuyên trang kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam như Sở Tư pháp Đồng Tháp, Sở Tư pháp Tiền Giang…

Về tình hình thực hiện các hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, các cơ quan THADS địa phương chủ động tổ chức, bình xét điển hình tiên tiến cơ sở, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 trong Hệ thống các cơ quan THADS và xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở lần thứ II trong Hệ thống các cơ quan THADS tại các địa phương. 
Các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố chủ động ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp; triển khai và tổ chức họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng bình xét, công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở đối với cá nhân, tập thể. Đồng thời tổ chức thực hiện tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác giai đoạn 2021 –2025. 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp về một số vấn đề như: lựa chọn nội dung làm điểm nhấn cho tuần cao điểm diễn ra Đại hội; xây dựng khung kịch bản chi tiết phim tài liệu; triển khai mạnh mẽ các hoạt động văn nghệ, thể thao; bổ sung ấn phẩm ghi lại dấu ấn các sự kiện đã tổ chức; xây dựng triển lãm ảnh… 
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh do thời gian không còn nhiều và ảnh hưởng bởi nhiều khó khăn khách quan nên các đơn vị được giao nhiệm vụ cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc đã được phân công. Khi thực hiện các công việc, cần phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên.
Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu bổ sung một số đơn vị liên quan cho các tiểu ban để đảm bảo hoạt động được triển khai một cách hiệu quả nhất. Về kinh phí, Thứ trưởng lưu ý bên cạnh việc sử dụng một cách có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước thì các đơn vị cũng cần tích cực, chủ động trong việc huy động nguồn kinh phí từ xã hội hóa để phục vụ các hoạt động. 
Phương Mai