Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đơn giản, thống nhất 11/04/2006

Hoạt động đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang dần đi vào nền nếp tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. TS Nguyễn Thúy Hiền - Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp đã cho biết về vấn đề này.

Những nội dung cơ bản của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 05/04/2006

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 24-6-2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2006. Luật này thay thế Pháp lệnh ngày 20-8-1998 về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

Từ ngày 1-4, thực hiện quy định mới về đăng ký hộ tịch 31/03/2006

Từ ngày mai 1-4, Nghị định 158/2005/NĐ-CP thay thế Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch chính thức có hiệu lực. Điểm nổi bật trong nghị định này là phân cấp mạnh thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho công dân, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ... tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi đi đăng ký hộ tịch.

Quy định mới về khai sinh cho trẻ 30/03/2006

Ngày 27-12-2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2006). Nghị định có những sửa đổi lớn nhằm hướng tới mục tiêu 100% trẻ em được đăng ký khai sinh. Ông Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính-Tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết:

Công văn hướng dẫn các Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể ở TW thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 27/03/2006

Ngày 22 tháng 3 năm 2006, Bộ Tư pháp có Công văn số 692/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 gửi tới Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể.

Từ 1-4-2006: đăng ký hộ tịch có gì mới? 27/03/2006

Ngày 1-4 tới là thời điểm chính thức có hiệu lực thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP thay thế Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch. Nghị định 158 đã bước đầu có những sửa đổi quan trọng trong việc phân công, phân cấp trách nhiệm cũng như đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ... tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi đi đăng ký hộ tịch.

Từ 1-4, thực hiện quy định mới về Đăng ký hộ tịch: Bớt đi nhiều rắc rối, phiền hà 13/03/2006

Theo quy định mới, đối với công dân Việt Nam ở trong nước thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú. Tương tự như vậy, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng được đăng ký hộ tịch tại nơi người đó thường trú hoặc tạm trú...

Văn phòng công chứng tư nhân có khác phòng công chứng nhà nước? 06/02/2006

Việt Nam sẽ có các văn phòng công chứng tư nhân khi Quốc hội thông qua dự án Luật công chứng vào cuối năm nay - Bộ trưởng Uông Chu Lưu cho biết như vậy tại cuộc gặp gỡ báo chí đầu xuân Bính Tuất. Tuổi Trẻ trao đổi với ông Trần Thất - Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp), người tham gia khởi thảo dự án luật này về mô hình văn phòng công chứng tư nhân.