Tranh chấp dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2005: Hàng ngàn người có thể mất trắng tài sản! 17/11/2006

Theo pháp luật dân sự, đối với những giao dịch dân sự có phát sinh tranh chấp trước ngày 1/1/2005 thì thời hiệu khởi kiện chỉ trong vòng 2 năm. Đến nay là giữa tháng 11/2006, tức là thời gian mà pháp luật cho phép đương sự khởi kiện chỉ còn lại khoảng 1 tháng rưỡi.

Công khai quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký 15/11/2006

Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định tại Điều 76 của Luật Khiếu nại, tố cáo; lịch tiếp công dân phải được thông báo công khai cho công dân biết. Đối với những vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết thì khi tiếp công dân, Thủ trưởng cơ quan nhà nước theo thẩm quyền phải trả lời ngay cho công dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời hạn giải quyết, người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết.

Bản tóm tắt cơ bản về cam kết WTO của Việt Nam 07/11/2006

Bộ Thương mại vừa chuyển đến Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội bản tóm tắt kết quả đàm phán gia nhập WTO để Ủy ban làm thẩm tra về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Có nhà, không có đất cũng được cấp "sổ hồng" 06/11/2006

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Thông tư này hướng dẫn chi tiết, cụ thể các trường hợp, các vấn đề có liên quan đến triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCN) tại các địa phương.

Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp 03/11/2006

Ngày 20/9/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2105 /QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của ông Đoàn Hồng Danh về thủ tục đăng ký thế chấp QSDĐ theo Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 02/11/2006

Qua Website Chính phủ, ông Đoàn Hồng Danh đã gửi kiến nghị, góp ý về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT (ngày 16/6/2005) của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất. Mới đây, Bộ Tư pháp có công văn 3388/BTP-ĐKGDBĐ trả lời kiến nghị trên.

Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về giao dịch bảo đảm: An toàn, minh bạch, thuận lợi cho người yêu cầu đăng ký 29/10/2006

Thay thế Thông tư số 01/2002, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 06/2006 hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (GDBĐ) tại Trung tâm Đăng ký Quốc gia GDBĐ.