Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá 26/10/2006

Ngày 16-10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2006/TT-BTC "Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá", theo đó chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá được quy định như sau:

Điểm mới trong Dự thảo Luật Công chứng: Có thể chứng nhận các hợp đồng dân sự tại Văn phòng Công chứng tư 24/10/2006

Theo kế hoạch làm việc của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI, Quốc hội sẽ thông qua rất nhiều luật, trong đó có Luật Công chứng (LCC). Qua nghiên cứu dự thảo LCC, chúng tôi thấy có nhiều điểm mới so với các quy định về công chứng, chứng thực hiện hành (Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 8-12-2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực).

Rà soát các văn bản liên quan nghĩa vụ lao động công ích để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền 23/10/2006

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ Lao động công ích.

Nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý 17/10/2006

Trợ giúp pháp lý là gì? Nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý như thế nào?

Gia nhập WTO càng muộn càng bất lợi 05/10/2006

Hy vọng VN gia nhập WTO trong phiên họp Đại hội đồng WTO vào ngày 10/10 tới đã khó thành hiện thực. VN có còn cơ hội nào để gia nhập tổ chức này trong năm và nếu không kịp, VN sẽ phải đối mặt với những bất lợi gì? Ông Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế (Bộ Tư pháp) - trao đổi với báo giới

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 29/09/2006

Ngày 22/9/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

41 lĩnh vực và 55 địa bàn được ưu đãi đầu tư 28/09/2006

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư ngày 22/11/2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam.