Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

26/09/2023
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Để ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, ngày 18/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa có Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG gửi các đơn vị về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn 
Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các trang web, ứng dụng di động của các bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023.
Đồng thời đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023.
Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến khích các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 như phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; xây dựng và phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; phát động và tổ chức Tháng 10 -- Tháng tiêu dùng số; tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia; tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số; tổ chức Triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).