Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là khu Công nghệ thông tin tập trung

24/03/2023
Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là khu Công nghệ thông tin tập trung
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 19/3/2023 công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là khu công nghệ thông tin tập trung.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là khu công nghệ thông tin tập trung với các nội dung sau:
 Khu công nghệ thông tin tập trung - Khu phức hợp văn phòng FPT có tổng diện tích đất là 59.302,6 m2; có vị trí: lô đất A4-1, thuộc Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
 Khu công nghệ thông tin tập trung - Khu phức hợp văn phòng FPT hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.
 Khu công nghệ thông tin tập trung - Khu phức hợp văn phòng FPT được áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung - Khu phức hợp văn phòng FPT do Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung quyết định; thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này; Chỉ đạo và tổ chức để các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung quản lý vận hành Khu công nghệ thông tin tập trung - Khu phức hợp văn phòng FPT hiệu quả và đúng quy định.
 
 
Trước đó, vào ngày 08 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2013/NĐ-CP quy định rõ: Khu công nghệ thông tin tập trung là khu tập trung các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin.
Khu công nghệ thông tin tập trung có chức năng, nhiệm vụ sau đây:
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu - phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ thông tin;
Sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin;
Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin;
Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ thông tin;
Xúc tiến thương mại công nghệ thông tin; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin;
Xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghệ thông tin;
Cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều này.
 
 
Đồng thời quy định, các hoạt động đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm:
 Xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật;
 Nghiên cứu - phát triển, chuyển giao ứng dụng về công nghệ thông tin;
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin;
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;
Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin;
Ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp công nghệ thông tin; xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin;
Cung cấp dịch vụ phục vụ các hoạt động trong khu công nghệ thông tin tập trung.