Tăng cường nguồn lực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

27/07/2022
Tăng cường nguồn lực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 26/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022 để xem xét 4 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng luật và 1 nghị quyết của Chính phủ. Đây là phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 4 trong năm 2022.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XI của Đảng. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, hoàn thiện thể chế.
Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tăng cường nguồn lực cho công tác này bởi vẫn còn nhiều nơi chưa thực sự quan tâm. Thủ tướng giao Bộ Tư pháp có hướng dẫn tăng cường nguồn lực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Tài chính cần quan tâm về việc này. Các cơ quan phải quan tâm đến nguồn nhân lực, sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về hoạt động thực tiễn, nghiên cứu làm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, ngành.
Theo chương trình phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị; dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) do Bộ Công Thương chuẩn bị; dự án Luật Phòng thủ dân sự do Bộ Quốc phòng chuẩn bị; Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) do Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị; đề nghị xây dựng Luật Dân số do Bộ Y tế chuẩn bị. Chính phủ cũng xem xét dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các tuyến đường giao thông kết nối do Bộ Quốc phòng chuẩn bị.
Lắng nghe các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan làm rõ thêm sự cần thiết xây dựng các luật, nghị quyết; những điểm nghẽn, bất cập cần giải quyết; tính phù hợp, liên thông, đồng bộ giữa các luật..., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến cụ thể đối với từng dự án luật, đề nghị xây dựng luật. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo các luật, đề nghị xây dựng luật để Chính phủ trình QH vào thời gian phù hợp, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, chất lượng.
Kết luận chung về phiên họp, Thủ tướng hoan nghênh các bộ, cơ quan, nhất là các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng các dự án luật, đề nghị xây dựng luật, lấy ý kiến đối tượng tác động, chuyên gia, các cơ quan, đơn vị liên quan, trình Thường trực Chính phủ, Chính phủ, nghiêm túc, cầu thị tiếp thu, giải trình; các ý kiến tại phiên họp chất lượng, trách nhiệm, sôi nổi, bám sát thực tiễn.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chuẩn bị tốt các phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật thời gian tới. Cần coi trọng cả việc xây dựng luật mới, cả việc tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, nhất là các quy định về đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế-xã hội. 
Các bộ, ngành khẩn trương đề xuất xử lý các vấn đề vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong thẩm quyền của Chính phủ và chủ động, khẩn trương ban hành văn bản xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các địa phương tích cực rà soát việc thực hiện các quy định trong thực tiễn.
Thủ tướng yêu cầu phối hợp tích cực, trách nhiệm với các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH trong việc chuẩn bị các dự án, dự thảo luật, pháp lệnh chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, QH khóa XV; bám sát, thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, 2023 đã được QH, Ủy ban Thường vụ QH thông qua và Thủ tướng đã phân công; đẩy nhanh việc soạn thảo, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, khắc phục triệt để tình trạng xin lùi, xin rút. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên, tập trung nguồn lực trong xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi, tăng cường lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng tác động, huy động trí tuệ tập thể, kinh nghiệm chuyên gia, nhà khoa học.
Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ theo dõi sát tiến độ xây dựng văn bản; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy tiến độ, chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu của QH, Chính phủ, thực hiện nghiêm Nghị định số 39/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ vừa được ban hành.
Thủ tướng lưu ý việc xây dựng các quy định cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết, chống lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, chống tham nhũng, tiêu cực; phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát; tổ chức thực thi pháp luật đồng bộ, mạnh mẽ hơn, kịp thời…/.
Mai Hà