Khánh Hòa: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024”

09/04/2024
Khánh Hòa: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024”
Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3456/KH-HĐPH ngày 03/4/2024 về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch này, cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều có thể tham gia (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet; nội dung thi là các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai; các quy định của Luật Đất đai năm 2024. Thời gian tổ chức thi từ ngày 20/4  đến hết ngày 10/5/2024. Thí sinh thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh). 
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao 26 giải cá nhân (gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 20 giải khuyến khích) và 04 giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia hưởng ứng, triển khai cuộc thi và có thí sinh đạt giải (gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba).
Được biết, Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Luật gồm 16 Chương, 260 Điều quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Đất đai 2024; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đối tượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
H.Dương