Khánh Hòa: Thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú

03/04/2024
Khánh Hòa: Thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú
Ngày 27/3, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 3139/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó, ngày 1/4, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 507/STP-HCTP về việc triển khai thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch và xác nhận thông tin hộ tịch không phụ thuộc nơi đăng ký và nơi cư trú.
Từ ngày 01/4, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch và thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch không phụ thuộc nơi đăng ký và nơi cư trú của người yêu cầu.
Theo bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, Sở Tư pháp đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện văn bản số 3139.
Trong đó, lưu ý tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại địa phương, đảm bảo dữ liệu lưu trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp đầy đủ, chính xác.
Đối với dữ liệu chưa đủ điều kiện số hóa, ngành chức năng phối hợp với cá nhân, cơ quan có liên quan thẩm tra, xác minh; sau đó, nếu đủ điều kiện thì tiếp tục thực hiện số hóa. Trường hợp dữ liệu đăng ký đã lưu trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp nhưng chưa gắn trang sổ hộ tịch tương ứng thì đề nghị cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây phối hợp cung cấp trang sổ tương ứng để cơ quan tiếp nhận hồ sơ có cơ sở giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân.
Bên cạnh đó, ngành chức năng rà soát, có văn bản đề nghị Sở Tư pháp cấp tài khoản cho công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực hộ tịch tại bộ phận một cửa để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, phục vụ kiểm tra dữ liệu khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch.
Đối với trường hợp cá nhân đã đăng ký hộ tịch tại các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhưng dữ liệu đăng ký chưa được số hóa, lưu trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thì việc cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch được thực hiện tại nơi đang lưu trữ sổ hộ tịch.
“Việc khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch phải tuân thủ Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành, các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan”, bà Hạnh cho biết.
Theo ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, người dân sẽ không phải mất thời gian về nơi đăng ký trước đây hoặc nơi cư trú để trích lục hộ tịch mà có thể đến bất cứ UBND cấp xã nào trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để được trích lục
“Đây cũng là cơ sở mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm đi lại cho người dân, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số và mang lại tiện ích cho người dân”, ông Vũ cho biết.
P.V