Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

04/04/2024
Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ngày 04/4/2024, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho cụm 04 huyện, thị xã: An Khê, Kông Chro, Kbang, Đak Pơ.
Tham dự hội nghị, về phía cấp tỉnh có đồng chí Nguyễn Như Ý - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lương Thị Thảo - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; về phía cấp huyện có đồng chí Lê Thị Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê; cùng toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức xã, phường, thị trấn; lãnh đạo, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã An Khê, UBND các huyện Kông Chro, Kbang, Đak Pơ phụ trách công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần xây dựng, tiếp thu, hội nghị đã hoàn thành nội dung, kế hoạch đề ra.
 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên pháp luật nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các đại biểu cần tiếp tục cập nhật kiến thức pháp luật có liên quan, nghiên cứu nội dung tài liệu hội nghị tập huấn, nắm chắc các quy định của pháp luật để áp dụng vào thực tiễn, tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp quy định của pháp luật có sự chồng chéo, mâu thuẫn đề nghị các đại biểu tham mưu kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
-Ngân Vũ-