Sóc Trăng: Tổ chức họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2024

20/02/2024
Sóc Trăng: Tổ chức họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2024
Vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức họp giao ban Lãnh đạo Sở với lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở. Đồng chí Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.
Trong tháng 02 năm 2024, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đã được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã có ý kiến đối với 06 đề nghị xây dựng, thẩm định 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết và 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 09 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 07 dự thảo văn bản hành chính; cấp Phiếu lý lịch tư pháp 563 trường hợp; cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho 04 trường hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Tư pháp giải quyết 02 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, thực hiện xây dựng, biên tập và đăng tải 9 Infographic về các chính sách mới có hiệu lực trong tháng 02/2024; đăng tải 04 tin bài trên chuyên mục “Mỗi tuần 1 điều luật” Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Công tác trợ giúp pháp lý đã đi vào chiều sâu, chú trọng vào việc tham gia tố tụng, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý và nâng cao chất lượng vụ việc, trong tháng đã tiếp nhận 32 vụ việc, phân theo lĩnh vực gồm: hình sự: 22 vụ việc; dân sự: 09 vụ việc; lĩnh vực khác: 01 vụ việc... Tại cuộc họp các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi, giải đáp các vướng mắc, khó khăn ở từng lĩnh vực và thống nhất các biện pháp, giải pháp khắc phục.
Phát biểu kết luận cuộc họp giao ban, đồng chí Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tư pháp đã đạt được trong tháng 02 năm 2024, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở chủ động bám sát vào các nhiệm vụ được xác định tại kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và các kế hoạch công tác tư pháp chuyên đề năm 2024 để thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định. Trong đó cần tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Tham mưu trình cấp có thẩm quyền công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2024 trên địa bàn tỉnh; tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng năm 2024; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất và Kế hoạch kiểm tra lĩnh vực công chứng năm 2024, Kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; công tác hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024; tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu quả việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị đề ra; gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với phòng, chống tham nhũng; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031); rà soát và đề nghị điều chỉnh phê duyệt các nội dung vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức./.