Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

28/11/2023
Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Ngày 28/11/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) năm 2023 cho 70 đại biểu đến từ các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt những nội dung trọng tâm của công tác XLVPHC và công tác TDTHPL. Đối với nghiệp vụ công tác XLVPHC, báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt những nội dung mới, quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2012 và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính; Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính… Đối với nghiệp vụ công tác TDTHPL, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung chính của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật cùng các văn bản có liên quan; chú trọng đến công tác tổ chức kiểm tra, điều tra khảo sát các nội dung liên quan vấn đề TDTHPL lĩnh vực trọng tâm, liên ngành hàng năm.
 

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị đã chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác XLVPHC tại cơ quan, địa phương. Các vấn đề thắc mắc của địa phương đã được báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn cách thức giải quyết phù hợp.
Theo Ban tổ chức, việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác XLVPHC và TDTHPL địa bàn tỉnh nắm rõ hơn các quy định, kỹ năng nghiệp vụ; qua đó, góp phần tích cực vào việc triển khai tổ chức thi hành Luật XLVPHC và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.
Hải Dương