Kon Tum: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

24/11/2023
Kon Tum: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 24/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đồng chí Y Hòa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự chỉ đạo và khai mạc Lớp bồi dưỡng.
Tham gia lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh sẽ được truyền đạt kiến thức chung về phổ biến giáo dục pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; một số kỹ năng hỗ trợ trong phổ biến giáo dục pháp luật... tại Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng thời, được phổ biến, giới thiệu một số văn bản Luật mới ban hành hoặc mới có hiệu lực thi hành năm 2022, năm 2023: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; các quy định pháp luật liên quan về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo…
Qua hơn 10 năm triển khai, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật đã từng bước được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cầu nối, góp phần đắc lực đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh từng bước có sự chuyển biến lớn về hiệu quả, chất lượng phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương với phương châm hướng về cơ sở, từ cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương./.
Nguyễn Trung Hiếu - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.