Khánh Hòa hoàn thành số hóa dữ liệu sổ hộ tịch trước gần 2 tháng

13/11/2023
Khánh Hòa hoàn thành số hóa dữ liệu sổ hộ tịch trước gần 2 tháng
Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến ngày 3/11, Khánh Hòa đã hoàn thành số hóa 100% dữ liệu sổ hộ tịch, trước thời hạn gần 2 tháng.
Ngày 21/6, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch số hóa dữ liệu sổ hộ tịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đặt mục tiêu trước ngày 31/12/2023 hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch.
Toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai số hóa các thông tin hộ tịch đã được đăng ký trong các sổ hộ tịch gốc được lưu giữ tại địa phương từ trước thời điểm chính thức triển khai, đưa vào sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp (từ năm 1977 đến ngày 1/3/2017), gồm: sổ đăng ký kết hôn; sổ đăng ký khai sinh; sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; sổ đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; sổ đăng ký khai tử; sổ đăng ký giám hộ; sổ đăng ký chấm dứt giám hộ; sổ ghi chú ly hôn; sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc…
Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện số hóa dữ liệu sổ hộ tịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp và các địa phương ở Khánh Hòa đã tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo hoàn thành theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh như: thực hiện phân bổ chỉ tiêu thực hiện đến cấp xã; áp dụng giải pháp thuê cá nhân/tổ chức bên ngoài thực hiện số hóa, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện kiểm tra, phê duyệt, chuyển dữ liệu đã được số hóa vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; triển khai kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ số hóa trực tiếp tại UBND cấp xã trên địa bàn…
Kết quả, đến ngày 3/11, toàn bộ 1.455.477 dữ liệu số hóa đều đã được chuyển chính thức vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, sớm hơn gần 2 tháng so với thời hạn mà UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra.
Với kết quả này, Khánh Hòa là 1 trong 6 địa phương (Bình Thuận, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Bạc Liêu, Khánh Hòa) đã hoàn thành nhiệm vụ số hóa dữ liệu sổ hộ tịch.