Đắk Nông: Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành VBQPPL

10/11/2023
Đắk Nông: Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành VBQPPL
Sáng ngày 09/11/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; thành viên Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Gia Nghĩa; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các thí sinh đạt giải cá nhân và đại diện các đơn vị đạt giải tập thể tại Cuộc thi; các cá nhân được nhân khen thưởng có thành tích xuất sắc đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở nhân dịp tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tư pháp.
Tại buổi lễ, đối với nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, đồng chí Trần Văn Diêu - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ánh chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã được Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL tham mưu triển khai kịp thời với các hoạt động phong phú như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với trường học; tăng cường truyền thông chính sách thông qua trang Web phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức hội nghị; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; đặc biệt là các hoạt động gắn với hoạt động và nâng cao hoạt động của đội ngũ hòa giải viên, cán bộ, công chức tham mưu về công tác hòa giải ở cơ sở.
Nhân dịp này, Sở Tư pháp cũng đã ghi nhận đối với thành quả trong công tác hòa giải ở cơ sở và có quyết định tặng giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở nhân dịp tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Thay mặt Lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, đồng chí Trần Văn Diêu yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng cần thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở.
 
Đ/c Trần Văn Diêu - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở

Đối với cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành do UBND tỉnh tổ chức. Cuộc thi đã đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ mà Kế hoạch số 466/KH-UBND của UBND tỉnh đề ra, tạo hiệu ứng tích cực và là “điểm sáng” trong công tác cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Cuộc thi góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức ôn tập, rèn luyện, trau dồi các quy định liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (nhất là các nội dung liên quan đến quy trình xây dựng, góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật); công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật để vận dụng các quy định trên vào việc thực hiện hoạt động, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực quản lý. Từ đó, góp phần nâng cao cải cách thể chế nói riêng, cải cách hành chính nói chung. Đây cũng là kết quả đạt được ý nghĩa nhất của Cuộc thi.
 
Đ/c Trần Văn Diêu - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất

Từ kết quả chấm tự động của hệ thống phần mềm Website Cuộc thi; căn cứ quy định của Thể lệ, Ban Tổ chức đã xem xét, quyết định công nhận 07 giải cá nhân và 04 giải tập thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (giải Nhất); Văn phòng UBND tỉnh (giải Nhì); Sở Nội vụ và Uỷ ban nhân dân huyện Tuy Đức (giải Ba)./.
Phương Trâm