Bạc Liêu: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã (Đợt 2)

10/11/2023
Bạc Liêu: Tập huấn nâng cao năng lực  cho đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã (Đợt 2)
Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 07/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức Tư pháp (Đợt 2) với 150 đại biểu là lãnh đạo Phòng Tư pháp, chuyên viên Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp - Hộ tịch của 64 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên triển khai một số chuyên đề như: Khái quát chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Một số quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Một số quy định của pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở….
 
Qua hội nghị tập huấn các đại biểu đã được cập nhật kiến thức pháp luật mới, được hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tư pháp, qua đó đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về công tác thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực và công tác trợ giúp pháp lý đối với xã, phường, thị trấn. Hội nghị tập huấn này cũng là một trong các hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu./.
Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu