Sở Tư pháp Cà Mau tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

23/06/2022
Sở Tư pháp Cà Mau tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
Ngày 21/6, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng, phó thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở và đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo, các lĩnh vực công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm đã được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới và ngày càng sát với điều kiện thực tế, kịp thời triển khai các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh; các lĩnh vực công tác tư pháp được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượngđược nâng lên và đạt nhiều kết quả nổi bật ở một số lĩnh vực công tác tư pháp như: xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; pý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý....
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau cũng thảo luận, phản ánh về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác Tư pháp tại địa phương trong các lĩnh vực, như: Hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính...  Qua đó, lãnh đạo Sở Tư pháp cũng đã trao đổi, hướng dẫn, chỉ đạo và đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương.
 
 
Đồng chí Võ Thanh Tòng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Thanh Tòng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu toàn ngành nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đã đề ra; chỉ đạo một số giải pháp để khắc phục những hạn chế và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đã được các địa phương nêu ra tại Hội nghị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, góp phần cùng tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
 Đàm Văn Chất – Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Cà Mau