Hà Nội: quận Tây Hồ phát “sổ tay tìm hiểu pháp luật” đến từng hộ dân

22/05/2006
Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quận Tây Hồ- đơn vị đầu tiên của thành phố Hà Nội, đã có sáng kiến biên soạn cuốn "Sổ tay tìm hiểu pháp luật" hằng năm và đã phát hành được hơn 100.000 bản cấp phát đến từng hộ gia đình.

 Nội dung cuốn “Sổ tay tìm hiểu pháp luật“ quận Tây Hồ cập nhật những quy định mới của pháp luật, liên quan đến các lĩnh vực đời sống của người dân; trong đó tập trung giới thiệu một cách ngắn gọn, cô đọng những điểm chính của các văn bản quy phạm pháp luật như: Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; Một số vấn đề về chế độ chính sách giải phóng mặt bằng; Các quy định về đảm bảo vệ sinh, an toàn trong lĩnh vực xây dựng; Một số quy định về chính sách dân số... Sau mỗi kỳ phát hành, Hội đồng đều tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của người dân về nội dung thông tin, cũng như hình thức thể hiện, nhằm cải tiến chỉnh sửa, nâng cao hiệu quả truyên truyền. Qua tìm hiểu kiến thức pháp luật từ cuốn sổ tay này, nhân dân trên địa bàn đã tự tập hợp thông tin để có định hướng đúng đắn cho mình, giảm thiểu mâu thuẫn phát sinh khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở.

Quận Tây Hồ cũng định kỳ phát hành cuốn sổ tay tới 61 tổ hòa giải với 429 hòa giải viên. Hiện tại, quận đang chú trọng mở rộng và nâng cao chất lượng công tác hòa giải theo tiêu chí "Tổ hòa giải 5 tốt"; nhờ đó có đến 80% số vụ mâu thuẫn trong quận được hòa giải ngay từ lúc mới nảy sinh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

(Theo TTXVN)