Tại Nghệ An, Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010”

28/07/2005
Thực hiện chủ trương của Bộ Nội vụ và Công đoàn viên chức Việt Nam, vừa qua tại Nghệ An, Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010”. Cuộc thi chung kết diễn ra vừa qua tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.