Lâm Đồng: Trang bị mới một số tủ sách pháp luật

28/07/2005
Sở Tư pháp Lâm đồng đã trang bị mới cho 3 đơn vị là Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Đà Lạt; Trường trung học kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng; Phòng Tư pháp huyện Đam Rông (mỗi đơn vị 1 tủ sách pháp luật - tủ gỗ có kính).