Tỉnh Hòa Bình: Hội thi văn nghệ quần chúng “Toàn dân phòng chống ma túy”

28/07/2005
Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng “Toàn dân phòng chống ma túy”, thu hút sự tham gia của 217 diễn viên thuộc 16 đội của các huyện, thị xã, các ngành trong tỉnh với 48 tiết mục hát và tiểu phẩm chứa đựng các nội dung thông tin, tuyên truyền, cổ động về phòng chống ma túy, HIV/AIDS.