Tiền Giang: Hội nghị đối thoại về giải quyết các TTHC và các vướng mắc trong thực hiện công tác tư pháp 25/04/2023

Nhằm kịp thời nắm bắt và đề ra các giải pháp giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngày 21/4/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại về giải quyết các thủ tục hành chính và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Yên Bái: Tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở năm 2023 25/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 344/KH-STP ngày 20/3/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở năm 2023.

Gia Lai: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp 24/04/2023

Ngày 21/4/2023, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho cụm 03 huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông tại huyện Chư Sê.

​Hà Tĩnh: Mô hình Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu phát huy hiệu quả 24/04/2023

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu.

Hà Tĩnh: Nâng cao kiến thức PL cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL tại khu vực biên giới đất liền 21/04/2023

Ngày 20/4/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng PBGDPL tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 200 người là tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở thuộc các xã biên giới huyện Hương Sơn. Đây là các xã thuộc khu vực biên giới đất liền, đời sống kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn.

Bắc Kạn: Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL 21/04/2023

Ngày 18/4/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản QPPL; hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL phục vụ hệ thống hoá kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh; triển khai Thông tư số 03/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Thông tư số 09/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Hội nghị.

Đắk Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hiệu quả thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 20/04/2023

Sau 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được đẩy mạnh và nâng lên rõ rệt; nhận thức về trách nhiệm trong triển khai công tác PBGDPL của các cấp, các ngành, địa phương được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực

Yên Bái: Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận PL 2023 20/04/2023

Ngày 20/4/2023, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa điểm cầu chính đặt tại Sở Tư pháp và hơn 170 điểm cầu tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.