Bạc Liêu: Hướng dẫn các xã điểm tập trung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 28/04/2023

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 và chọn một số xã làm điểm chỉ đạo, ngày 21/3/2023 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-STP về việc chọn xã điểm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Theo Quyết định chọn 02 xã làm điểm chỉ đạo gồm xã Phong Thạnh Tây Thị xã Giá Rai và xã Vĩnh Lộc A Huyện Hồng Dân.

Lào Cai: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại huyện Văn Bàn 28/04/2023

Triển khai Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Quảng Bình: Hội đồng PH PBGDPL tỉnh yêu cầu tuyên truyền về nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 28/04/2023

Đó là một trong những yêu cầu về nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến tháng 5/2023 được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh nêu tại Công văn số 1411/HĐPH ngày 27/4/2023 về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2023

Quảng Bình: Thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 28/04/2023

Để đáp ứng yêu cầu và từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, ngày 25/4/2023, UBND thị xã Ba Đồn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho những người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính thuộc các phòng, đơn vị cấp thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường với hơn 150 người tham dự.

Sở Tư pháp Thanh Hóa xếp TOP 5 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) 28/04/2023

Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022, trong đó Sở Tư pháp xếp vị trí thứ 5 với 78.83 điểm.

Lào Cai: Đánh giá, công nhận cấp xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng Nông thôn mới 28/04/2023

Ngày 25/4/2023 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được giao theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại huyện Văn Bàn.

Kon Tum: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 25/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019- 2023; Kế hoạch số 40/KH-UBND của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; pháp chế năm 2023, ngày 25 tháng 4 năm 2023, Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ trực tiếp công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-2023. Đồng chí Y Hòa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

Lào Cai: Tổ chức Hội nghị chỉ đạo điểm phổ biến chính sách pháp luật 25/04/2023

Triển khai Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, ngày 24/4/2023 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chỉ đạo điểm phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn.