Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng, thi hành pháp luật và tiếp cận tư pháp

06/05/2024
Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng, thi hành pháp luật và tiếp cận tư pháp
Ngày 06/5, Bộ Tư pháp tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới – Cam kết quốc tế và các giải pháp của Việt Nam trong thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp”. Đồng chủ trì Phiên thảo luận có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Julien Guerrier - Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam
Bình đẳng giới là chủ đề nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế từ rất sớm, ngay từ Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 cho đến Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 cũng đặt ra các nguyên tắc không phân biệt đối xử, bình đẳng trong tiếp cận các quyền con người. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng quốc tế, các cơ quan của Liên hợp quốc, vấn đề bình đẳng giới tiếp tục được thúc đẩy với việc Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ vào năm 1979 và bình đẳng giới là một trong tám mục tiêu Thiên niên kỷ của toàn cầu.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khẳng định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua tiếp tục khẳng định: "Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế". Chủ trương xuyên suốt này được cụ thể hoá bằng các khuôn khổ pháp lý, chính sách của nhà nước như các bản hiến pháp của Việt Nam; Luật Bình đẳng giới năm 2006; các Chiến lược và Chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030.
 

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Phiên thảo luận.

Để cập nhật, chia sẻ với các cơ quan, tổ chức Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế về những nỗ lực, các kết quả đạt được trong thúc đẩy bình đẳng giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và các cơ quan có liên quan tổ chức Phiên thảo luận về “Thúc đẩy bình đẳng giới – Cam kết quốc tế và các giải pháp của Việt Nam trong thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp”.
Thứ trưởng hy vọng Phiên thảo luận này sẽ góp thêm một kênh thông tin chính thức để các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam hiểu được đầy đủ hơn những cố gắng, trách nhiệm của Việt Nam, các khó khăn trong thực hiện bình đẳng giới cũng như thực thi các cam kết quốc tế về bình đẳng giới trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật và tiếp cận tư pháp. Cũng qua Phiên thảo luận này, các cơ quan của Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện bình đẳng giới, trong đó có thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam về bình đẳng giới trong xây dựng, thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp.
 

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, ông Julien Guerrier, Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật. Phiên thảo luận hôm nay là một cơ hội để nhìn lại những kết quả đã đạt được của pha 1 EU JULE; đồng thời rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục phát huy các kết quả này tại pha 2 của EU JULE. Ông khẳng định Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ, các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tiếp cận tư pháp cho tất cả mọi người.
 

Bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, bình đẳng giới ở Việt Nam vẫn cần tiếp tục được thúc đẩy để phụ nữ và trẻ em gái có thêm nhiều hơn nữa các cơ hội bình đẳng trong xây dựng, thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp. Vì vậy, trong phiên thảo luận, bà lưu ý các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: tăng cường hệ thống pháp luật; đẩy mạnh công tác điều phối liên ngành và tăng cường năng lực cho cộng đồng để bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái và thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng, đào tạo một đội ngũ cán bộ có năng lực tốt để bảo đảm thi hành pháp luật hiệu quả; tiếp cận bền vững, trên nhiều phương diện để giải quyết những trở ngại về văn hóa, xã hội mà phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt;…
 

Đồng chí Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.


Đồng chí Trần Anh Đức - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp.


Đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp.

Tại Phiên thảo luận thứ nhất, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các cam kết quốc tế và kết quả nội luật hóa các cam kết quốc tế về bình đẳng giới ở Việt Nam. Cụ thể, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giới thiệu một số cam kết quốc tế của Việt Nam về bình đẳng giới trong thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp như: Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh được thông qua tại Hội nghị thế giới về Phụ nữ lần thứ 4 tại Bắc Kinh năm 1995; Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững; các cam kết ASEAN. Tiếp đó, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu quy định của pháp luật Việt Nam về lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật và đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp trình bày nội dung bình đẳng giới trong tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý tại Việt Nam.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa, Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp.


Ông Vijaya Ratnam Raman, Điều phối viên chương trình EVAWC.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao.

Tại Phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa, Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ mô hình đưa nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách và pháp luật vào đào tạo tại trường đại học. Ông Vijaya Ratnam Raman, Điều phối viên chương trình EVAWC trình bày chuẩn mực và các thực hành tốt của quốc tế trong tăng cường tiếp cận tư pháp cho phụ nữ và trẻ em gái. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao trình bày giải pháp tăng cường hiệu quả xét xử các tội xâm hại tình dục nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động tranh tụng tại Tòa án như: Tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới thủ tục tố tụng trong một số trường hợp;...
 

Ban chủ trì chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Phiên thảo luận.

Kết luận Phiên thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, vấn đề bình đẳng giới là vấn đề toàn cầu, vì vậy cần có sự quyết tâm cao của từng quốc gia và sự hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề này. Thứ trưởng đánh giá vấn đề bình đẳng giới trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức; vì vậy đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng, của từng cá nhân về tầm quan trọng, ý nghĩa và vai trò của bình đẳng giới trong các lĩnh vực của cuộc sống. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm hệ thống chính sách pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu của bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật và sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành. Thứ trưởng lưu ý, bên cạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế trong giải quyết vấn đề bình đẳng giới, cũng cần định kỳ rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện để đưa ra đề xuất phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cam kết quốc tế, điều ước quốc tế. Thứ trưởng cũng mong muốn cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ các cơ quan Việt Nam hành động hiệu quả hơn trong việc tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế về bình đẳng giới, qua đó tăng cường thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp.
 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin