Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tháng 4/2024

03/05/2024
Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tháng 4/2024
Chiều ngày 03/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 4/2024.
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chủ yếu tháng 4/2024. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực, đẩy nhanh việc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác và đạt được một số kết quả nổi bật, như: 
Chuẩn bị chu đáo, chất lượng các tài liệu phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các đoàn công tác địa phương; đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng và hoàn thiện các đề nghị xây dựng, dự án luật được giao chủ trì soạn thảo (như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024,...); tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, trọng thị việc đón tiếp và làm việc với Đoàn Bộ trưởng Tư pháp Trung quốc, ký Thỏa thuận về tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành VBQPPL khu vực phía Bắc; việc triển khai công tác cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06 đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là các việc liên quan đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (Bộ Tư pháp xếp thứ nhất trong các Bộ, ngành), triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế;...


Đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.
 
Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Xuân Quý cũng cho biết về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2024 như sau: Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; các Chương trình, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; Tiếp tục tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua và các Báo cáo của Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Tổ chức Hội nghị về giải pháp tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thực hiện Đề án số 06. Tập trung sửa đổi VBQPPL để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan hoạt động kinh doanh. Kịp thời hướng dẫn, khắc phục lỗi kỹ thuật trong triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; chủ động chuẩn bị báo cáo tổng kết thí điểm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDL hộ tịch điện tử và số hóa sổ hộ tịch. Tích cực, chủ động tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chủ trì, tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật; công tác phòng ngừa, ngăn chặn lợi dụng hợp tác quốc tế để tác động, can thiệp vào nhiệm vụ xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, nhất là hoàn thiện, trình Ban Bí thư ban hành và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở của Bộ...
Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ phát biểu tại Hội nghị.
 
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã báo cáo chi tiết nội dung công việc theo thẩm quyền được giao.


Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cơ bản đồng tình với báo cáo tại hội nghị. Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành mục tiêu đề ra đúng thời hạn. Cụ thể, Bộ trưởng yêu Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chủ động rà soát hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và số hóa sổ hộ tịch để đáp ứng nhu cầu nhân dân. Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Hợp tác quốc tế nhanh chóng hoàn thiện, báo cáo Chính phủ về kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Đề nghị Vụ tổ chức cán bộ có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao...
Nam Hải - TTTT