Hướng tới xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ

19/04/2024
Hướng tới xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ
Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.
Đề xuất 04 nhóm lĩnh vực với tổng số 16 chính sách
Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, trong thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế hiện đứng thứ 10 toàn quốc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân dần được nâng lên... Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao. Thành phố Vinh, Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.


Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên thẩm định.
 
Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông trọng yếu; tốc độ đô thị hóa chậm; khu vực miền Tây Nghệ An còn nhiều khó khăn. Phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế…
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 04 nhóm lĩnh vực với tổng số 16 chính sách đặc thù liên quan đến quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư; quản lý đô thị, tài nguyên rừng; tổ chức bộ máy và biên chế.
Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Nghị quyết của Quốc hội
Về đề xuất chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng cần cân nhắc kỹ vì việc đề xuất chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từ cơ quan này sang cơ quan khác là khó bảo đảm tính khả thi, gây xáo trộn trong tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, về tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Vinh, theo đại diện Bộ Nội vụ việc đề xuất tăng tổ chức, biên chế và số lượng Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, ngoài yếu tố mở rộng thành phố Vinh (nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh) cần làm rõ hơn các nội dung phân cấp thẩm quyền cho thành phố Vinh (mở rộng) tương xứng với vị trí, vai trò của thành phố Vinh trong việc thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An và vùng; đồng thời, cần phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất chủ trương trước khi đưa nội dung này vào dự thảo Nghị quyết.
 

Đại diện các Bộ, ngành phát biểu tại phiên thẩm định.
Đại diện một số các đơn vị thuộc Bộ phát biểu tại phiên thẩm định.
 
Phát biểu tại phiên họp, đại diện các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cơ bản đồng tình với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện thêm dự thảo Nghị quyết để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến nội dung thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ vào đặc thù của tỉnh Nghệ An, các quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng để nghiên cứu quy định về tổ chức, biên chế của tỉnh Nghệ An cho phù hợp…


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên thẩm định.
 
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chia sẻ về quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ tiếp thu, hoàn thiện các nhóm chính sách theo góp ý của các đại biểu để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai.


Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên thẩm định.
 
Phát biểu kết luận phiên thẩm định, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đánh giá dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị dày dặn, công phu; cơ bản bám sát các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện thêm dự thảo Tờ trình, trong đó nêu rõ các nội dung được lược bỏ, nội dung bổ sung thêm so với đề nghị xây dựng Nghị quyết đã được thông qua. Cùng với đó, do các chính sách tại dự thảo Nghị quyết mang tính thí điểm, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình triển khai để tránh vướng mắc sau này. Đồng thời, cân nhắc thêm về thời gian thí điểm để đảm bảo tính khả thi, phù hợp. 
Nam Hải - TTTT